ENGSUB | BRAVE YOU – GCINEE

ENGSUB | BRAVE YOU

Synopsis

Director / Post System : Zhang Weigang
Screenwriter : Lin Zhehong
Actor : Lin Zhehong (Zhe Hong), Cai Yici (Dolly), Chen Jianhong (Leo) , Sandy Wu , Wu Xinhan (Xinhan)

Photos