OUR WORLD (僕等の世界/VOYZ BOY)

<Member> Ryuto Akishima・Kazuto Watanabe・Ryunosuke Akana・Sho Shibasaki・Rikiya Tomizono・Yodai Mogami・Rin Murata・Maki Ichinose・Tatsunoshin Yuki・Yuju Aoi・Sakuya Odagiri・Jin Sugimoto・Ryuji Matsumoto・Takuma Suzuki・Rui Tabuchi・Taisei Amamiya

(The video you are watching is coming from channel of VOYZ channel【ボイズ公式チャンネル】 )